За нас

Визија

Едноставни решенија за поедноставен живот

Веруваме силно во едноставноста на решенијата. Колку решението е поедноставно, толку е поприфатливо и поразбирливо за нашите клиенти.

Мисија

Лесен пристап до нашите решенија и продукти

Вредноси

Веруваме во

 • тимска работа
 • нашиот тим
 • искрена и отворена комуникација
 • едноставноста
 • постојан развој
 • надградба на знаењето

Почитуваме

 • ги почитуваме нашите клиенти
 • промени
 • иновации
 • креативност
 • доверливост
 • непристрастност

Ние сме посветени

 • на нашите клиенти
 • на континиран трансфер на знаење
 • на развојот
 • на нашата страст за работа
 • на континуирани промени

Имаме одговорност

 • кон општеството
 • кон животната средина