Енергетски менаџмент “Конти Хидропласт” Гевгелија

Систем за менаџирање на електрична енергија, кој овозможува мониторинг на сите величини и состојби во електричната мрежа и идентификација на проблемите во системот

Коментар

Зачленете се за новитети