Пумпна Станица “З.К.Пелагонија” Битола

Развој на управувачки систем кој се состои од PLC М241, екран на допир, фреквентни регулатори, мерачи на притисок …

Коментар

Зачленете се за новитети