Систем за третман на вода “Нефрологија” Клинички центар Скопје

Развој на систем за третман на вода за дијализа кој се состои од PLC контролер Twido, екран на допир, сензори за мерење на температурата и притисокот во цефководот и резервоарот за вода, сонда за мерење електро-спроводливост и фреквентен регулатор за одржување на зададен притисок во системот

Коментар

Зачленете се за новитети