Решенија

Енегетски менаџмент. Бизнис анализа на електрична енергија, вода, пареа, гас и останати енергенски