Пумпна станица Скендерај, Водовод Митровица, Косово

Дизајн, развој, изведба и програмирање на SCADA систем за пумпна станица за снабдување со вода за населено место. Системот се состои од 200kW i 400kW пумпи, софтстартери, транформатор, енергетски развод, автоматизација, SCADA систем…