Систем за мерење на количина на отпадна вода

Развој на систем за мерење на количина на отпадна вода на отворен канал со “Cipoletii” каскада и ултрасоничен сензор за мерење на нивото на вода во каналот поставен на 30cm пред каскадата, PLC контролер и екран на допир поставени во оддалечен објект