Развој на управувачки систем кој се состои од PLC М241, екран на допир, фреквентни регулатори, мерачи на притисок …